Onze visie en missie?

Sneller, bewuster en sneller taken uitvoeren

Een eenvoudige en generieke oplossing om processen binnen organisaties zo efficiënt mogelijk te maken. eQuse heeft 15 jaar lang geïnvesteerd om dit te ontwikkelen. Het leverde hét meest efficiënte digitale kwaliteitsmanagementsysteem op dat:

de hartslag van uw organisatie ondersteunt, de samenwerking versterkt en meer tevreden medewerkers en klanten oplevert.

De hartslag van uw organisatie

We doen het liefst werk waarvoor we geleerd en gekozen hebben. Dat vinden we leuk, daar krijgen we energie van. Daar komen taken bij waarvan we weten dat ze moeten gebeuren, maar niet om staan te springen om ze te doen. Schoonmaken, boodschappen doen en strijken zijn van die taken thuis. Het huishouden op ons werk bestaat uit zaken als financiën, ICT en certificering. Stel je deze taken uit, dan loop je snel achter de feiten aan. Doe je ze helemaal niet, dan houdt het vanzelf op. Deze ‘huishoudelijke’ taken vormen samen de hartslag van uw organisatie. Die hartslag moet altijd blijven kloppen. Goed ingerichte processen, borgen de uitvoering van taken. Hoe efficiënter dat gebeurt, hoe meer medewerkers zich maximaal kunnen focussen op hun vak. Hun passie. Dat levert meer werkplezier op, verbetert de kwaliteit van je producten en diensten en de klanttevredenheid neemt toe.

Medewerkers moeten zich elke dag maximaal kunnen focussen op hun passie.

Manier van denken en werken

eQuse heeft een manier van denken en werken ontwikkeld om de hartslag van uw organisatie altijd te laten kloppen. De applicatie eQuse Indicate is daarvoor het efficiënte hulpmiddel. Ons managementsysteem wordt op zo’n intelligente manier ingezet, dat het dicht bij de praktijk van elke medewerker ligt. Het is op een natuurlijke manier verweven in het dagelijkse werk. Elke werknemer krijgt alleen noodzakelijke taken toegewezen zodat het aantal tot een minimum wordt beperkt. In de hartslag van de organisatie zien zij hun inzet terug in de vorm van informatie, registratie en planningen. Deze worden op een uniforme manier en centraal vastgelegd. Zo is de organisatie eenvoudig te monitoren en te controleren en ontstaat maximale grip op het systeem. Feitelijk is dit de PDCA of PDSA-cyclus van de totale bedrijfsvoering. Als iedereen meedoet - een absolute voorwaarde! – dan is en blijft de hartslag gezond.

Wij helpen organisaties op een natuurlijke en intelligente manier samen werken en denken met het meest efficiënte managementsysteem dat zorgt voor maximale controle en kwaliteit.

eQuse als kapstok

Alles wat met eQuse Indicate gedigitaliseerd wordt, moet een duidelijk doel hebben. Dan komt de kracht van deze applicatie echt tot z’n recht. Het stellen van de ‘waarom’-vraag is cruciaal om het doel scherp te krijgen. Het zorgvuldig beantwoorden van die vraag, brengt je bij de essentie. Dat stelt je in staat om de digitale hartslag van de organisatie op een eenvoudige en praktische manier vast te leggen. Bijvoorbeeld op welke plek je iets van een bepaalde medewerker vraagt. Denk hierbij aan registraties, het invullen van een formulier of het afhandelen van een taak. Omdat heel duidelijk en logisch is waarom een medewerker een bepaalde taak moet doen, voert hij deze ook sneller, bewuster en dus beter uit.

De kracht van eQuse: sneller, bewuster en beter taken uitvoeren

Het digitaal vastleggen van de hartslag met eQuse Indicate is daarnaast ook zeer waardevol bij interne en externe evaluaties (audits).