eQuse Partner: Vos Advies

Over onze partner Vos Advies

Vos Advies is een consultancybedrijf dat organisaties ondersteunt bij het behalen en onderhouden van (kwaliteits)certificeringen. Het bedrijf is actief in de bouw & installatiebranche, gezondheidszorg, metaal en automotive. De omgeving van de klanten van Vos Advies verandert continue. Denk aan veranderingen in regelgeving, industrie-standaarden en interne processen. Dat kan onduidelijkheid geven over een correcte naleving.

Vos Advies wilde haar klanten hierin nog effectiever ondersteunen. Voor dat doel zocht het bedrijf een geschikt online managementsysteem. Betaalbaar, eenvoudig in gebruik en inzetbaar in alle branches waarin Vos Advies actief is. De keuze viel op eQuse Indicate.

Verbetermaatregelen inplannen, uitvoeren en meten

“Wij adviseren onze klanten eQuse Indicate voor het beheersen en aansturen van operationele activiteiten. Dit webbased kwaliteitsmanagementsysteem is flexibel en helpt om vanuit vastgelegde risico’s, verbetermaatregelen in te plannen, uit te voeren en het resultaat te meten. eQuse Indicate vervult steeds vaker een centrale rol in onze KAM-services. eQuse Indicate is eenvoudig in gebruik, ook voor medewerkers op de werkvloer. Het is belangrijk dat ook zij het gebruiken. Daarnaast hebben operationeel leidinggevenden en management direct inzicht in uitvoerbare informatie.”

- Marcel Vos
Directeur bij Vos advies