Onze partner: KAM Consultants

KAM Consultants is een organisatieadviesbureau op het gebied van Kwaliteits-, Arbo- en Milieumanagement. KAM Consultants is sterk in het aanbieden van kennis en maatwerk. Het bureau begeleidt bedrijven bij het implementeren van ISO-normen. Met het doel: een sterk fundament om efficiënter en effectiever te kunnen werken en om een betere positie op de markt te realiseren.

KAM Consultants zocht een softwareoplossing dat bij certificeringsbegeleiding ingezet kon worden. Belangrijke criteria waren dat het een bewezen softwarepakket moest zijn, betaalbaar en eenvoudig in gebruik.

Bewezen, betaalbaar en eenvoudig in gebruik.

Dankzij de generieke opzet is eQuse Indicate voor KAM Consultants in elk marktsegment inzetbaar, zonder maatwerk. eQuse kan dus worden ingezet voor ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, maar ook voor VCA of HKZ. KAM Consultants kan de certificeringstrajecten in eQuse voorbereiden, effectief met klanten afstemmen en prestaties voor de toekomst robuust inrichten.”

eQuse biedt een cloud-oplossing. Daardoor hebben onze consultants op afstand toegang en kunnen ze het kwaliteitsbeleid continue monitoren. Dankzij de samenwerking met eQuse hebben de consultants dus meer mogelijkheden om kennis te delen met klanten. Het resultaat: een intensievere samenwerking met klanten, waarbij we strategisch overleggen over kwaliteitsverbeteringen. Dit sluit weer goed aan bij de directiebetrokkenheid, zoals gevraagd door de nieuwe norm.

– Susan Willems
‎Certificatie specialist bij KAM-Consultants
www.kam-consultants.nl