Onze klant: IHC De Zorgmakelaar

IHC De Zorgmakelaar ontzorgt u in uw bedrijfsvoering, zodat u al uw aandacht kan besteden aan de patiënt.

IHC De Zorgmakelaar ondersteunt startende en bestaande zelfstandig behandelcentra en particuliere klinieken bij de implementatie en onderhoud van kwaliteits- en veiligheidsmanagement. Klinieken op het gebied van o.a. oogheelkunde, plastische chirurgie, orthopedie, maar ook revalidatiezorg, GGZ en cosmetische centra.

Een goed kwaliteitssysteem vanaf de start

In mijn werk als consultant van IHC De Zorgmakelaar kom ik twee belangrijke uitdagingen tegen: Nieuwe klinieken moeten vanaf de start van de zorgverlening een kwaliteitssysteem hebben geïmplementeerd dat voldoet aan alle eisen van de wet. IGZ controleert daar streng op. Bestaande klinieken die al werken met een uitgebreid systeem, hebben juist behoefte aan overzicht en controle.

Voor startende klinieken gebruiken we het kwaliteitssysteem eQuse Indicate als basis voor het startpakket Kwaliteit & Patiëntveiligheid. Dit pakket bevat een compact, maar volledig systeem voor nieuwe zorgaanbieders. Het voldoet aan alle eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg. En het sluit goed aan bij de informatiebehoefte en toepasbaarheid voor startende klinieken.

Controle & overzicht

Bestaande klinieken hebben vaak al een kwaliteitscertificaat zoals het ZKN-, ISO- of HKZ-keurmerk. Zij hebben steeds meer behoefte aan overzicht en controle. Daarom zetten we de eQuse-modules in voor onder meer risicomanagement, documentbeheer, VIM- en klachtenregistraties, onderhoud en leveranciers. In eQuse brengen we losse protocollen, registraties en verbeteringen samen in één centrale kalender. Zo ontstaat een levend kwaliteitssysteem dat de managementcyclus van continu verbeteren ondersteunt. Het resultaat: tevreden inspectie en auditoren. En een zorgaanbieder die ‘in control’ is.

– Lia Schuttinga
Kwaliteitsmedewerker bij IHC – De Zorgmakelaar BV
www.ihc-dezorgmakelaar.nl