eQuse partner: Auditci

Over Auditci

Auditci & Partners is een consultancy-organisatie die is gespecialiseerd in Kwaliteits-, Arbo- en Milieuvraagstukken, voor onder meer de automotive-industrie.

Auditci & Partners heeft een begeleidingstraject waarmee zowel dealers als schadeherstel-organisaties hun bedrijfsvoering kunnen optimaliseren. Voorbeelden hiervan zijn keten-organisaties zoals Schadenet en het beursgenoteerde Stern Schade, die zich certificeren voor ISO 9001 en ISO 14001.

We stonden voor de uitdaging onze kennis van proces- en kwaliteitsmanagement te gieten in een praktische en betaalbare oplossing. We zochten naar een slim en betaalbaar kwaliteitssysteem voor de automotive sector. Het webbased kwaliteitsmanagementsysteem eQuse Indicate bleek de perfecte match. Dit generieke softwarepakket biedt de mogelijkheid om meerdere schema’s in onder te brengen. Dankzij de multi-site oplossing is eQuse Indicate ook in te richten voor keten-organisaties. Voor schadeherstel-ketens, zoals Schadenet en Stern, bleek dit de ideale combinatie.

Auditci Monitoring Tool

Op basis van eQuse Indicate richtten we de Auditci Monitoring Tool. De tool biedt centraal benodigde documenten, bevat alle processen en normen en borgt de beheersing van verbetermaatregelen op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu. De eenvoudige functionaliteit van eQuse Indicate garandeert dat de Auditci Monitoring Tool van het management tot op de werkvloer is te gebruiken voor registraties. De resultaten en voortgang in risicobeheersing zijn op ketenniveau goed te analyseren. De Auditci Monitoring Tool is een cloud-oplossing. Daardoor hebben onze consultants altijd en vanaf ieder device toegang tot het kwaliteitssysteem van onze klanten.

“eQuse Indicate biedt een generiek softwarepakket met de mogelijkheid om meerdere schema’s in onder te brengen”

– Edwin Stolwijk
Managing partner bij Auditci & Partners
http://www.auditci.nl/