Zelfstandig uw ISO 14001 certificering behalen?

ISO 14001 is de internationale standaard voor milieumanagement. Organisaties worden steeds vaker aangekeken op het beleid dat zij voeren met betrekking tot het milieu. Gemeenten vragen bijvoorbeeld om het certificaat bij het verstrekken van een milieuvergunning. Het ISO 14001 certificaat behalen en onderhouden wordt u gemakkelijk gemaakt door het gebruik van het eQuse kwaliteitssysteem.

Eén gebruiksvriendelijk systeem met alle handvatten voor ISO 14001 certificering

  • Documentenbeheer inclusief versiebeheer
  • Risicomanagement module (Bow-tie methodiek)
  • Standaard handboeken voor ISO & HKZ certificering
  • Interne audit module
  • Eenvoudig input verzamelen voor uw managementreview
  • Ruim 20 andere modules, maak snel kennis

Ondersteuning bedrijfsprocessen

Het voldoen aan de ISO 14001-norm helpt bij het beheersen van de milieurisico’s van de bedrijfsvoering en verminderd deze risico’s indien mogelijk. Met eQuse Indicate wordt u geholpen om aan de eisen van deze norm te voldoen. Het kwaliteitssysteem ondersteunt en draagt bij aan de verbetering van bedrijfsprocessen.

Inzetbaar in elke organisatie

eQuse Indicate biedt vele voordelen. Zo bevat het kwaliteitssysteem ruim 20 modules, welke u zelf kunt activeren en deactiveren. Hierdoor is het systeem inzetbaar en toepasbaar in elke organisatie. Ook zijn alle gegevens online toegankelijk voor alle betrokkenen en voert u er risicoanalyses, klachtenmanagement en audits mee uit. Met alle voordelen van de ISO 14001 software, draagt eQuse Indicate bij aan een correcte naleving van de kwaliteitseisen van ISO 14001.