ISO-9001 software om zelfstandig het certificaat te behalen?

Het ISO 9001:2008-certificaat was geldig tot 15 september 2018. Vanaf deze datum is ISO 9001 versie 2015 de norm. Na 1 maart 2018 kunt u bovendien geen (her)certificeringsonderzoek meer laten uitvoeren volgens de ISO 9001: 2008. Wat te doen? Met het eQuse kwaliteitssysteem beschikt u over een bewezen hulpmiddel voor het behalen en onderhouden van uw ISO 9001:2015 certificaat.

Eén gebruiksvriendelijk software applicatie met alle handvatten om het ISO certificaat te halen

  • Documentenbeheer inclusief versiebeheer
  • Risicomanagement module (Bow-tie methodiek)
  • Standaard handboeken voor ISO & HKZ certificering
  • Interne audit module
  • Eenvoudig input verzamelen voor uw managementreview
  • Ruim 20 andere modules, maak snel kennis

Laagdrempelig kwaliteitsmanagement software voor ISO 9001

eQuse Indicate is een laagdrempelig hulpmiddel voor het implementeren en onderhouden van kwaliteitsmanagementsystemen conform ISO 9001:2015. Uitgangspunt is dat onze software de gebruiker werkelijk ondersteunt. En dat deze werkelijk bijdraagt aan verbetering van de bedrijfsprocessen. Tegelijkertijd streven we naar een oplossing die bijdraagt aan het nakomen van wet- en regelgeving en voldoet aan de gestelde eisen in het kader van (ISO)-certificeringen.

Gefundeerd op risico-gebaseerd denken en handelen

Met de modules Stakeholders en Doelstellingen en Risico’s legt u de basis voor een kwaliteitssysteem dat is gefundeerd op risico-gebaseerd denken en handelen. De modules bieden concrete handvatten om uw stakeholders te managen en uw strategische doelstellingen te bewaken. Wilt u op integrale wijze de risico’s identificeren en maatregelen inpassen? Maak dan handig gebruik van de geïntegreerde bow-tie aanpak. Kortom: met eQuse bereikt u op betrouwbare en heldere wijze uw kwaliteitsdoelstellingen.