Klantencasus Sofa voor Arts en Apotheek

Over Sofa

Sofa B.V. is een jonge onderneming die voortkomt uit de Stichting Apotheekhoudende Huisartsen (SAH), belangenorganisatie van en voor apotheekhoudende huisartsen.

SAH/Sofa biedt ondersteuning aan Apotheekhoudende Huisartsen. De onderneming verzorgt de centrale geneesmiddeleninkoop, het beheer van de 5 Sterren Apotheek en de farmaceutische groothandel. Ook regelt SAH/Sofa voor de aangesloten apotheekhoudende huisartspraktijken diverse zakelijke activiteiten: van opleiding en training tot advisering, certificering en praktijkbegeleiding.

Van risico’s en best-practices naar uitrol bij huispraktijken

“Hoe kunnen we de aangesloten apotheekhoudende huisartsenpraktijken optimaal en tegen lage ondersteunen met advies, kwaliteitsverbetering en certificering? Sofa vond de oplossing in eQuse Indicate. Het webbased kwaliteitssysteem helpt ons bij het verzamelen en analyseren van risico’s en de vertaling naar best-practices. Vervolgens rollen we deze effectief uit bij aangesloten praktijken.”

“De real-time beschikbaarheid van data vergemakkelijkt zowel het evalueren van de voortgang van kwaliteitsverbeteringen als het rapporteren”

Multisite oplossing

“Dankzij de multi-site oplossing van eQuse Indicate is alle bedrijfsinformatie centraal beschikbaar. Meldingen worden centraal geregistreerd. Ook het inventariseren en analyseren van de risico’s gebeurt centraal. Verbeterplannen rollen we centraal uit. De voortgang monitoren we met een centrale kalender en modules zoals Prestatie of Proces Indicatoren (PI’s). Dat biedt de praktijken veel voordeel. Ze zijn minder tijd kwijt aan administratieve zaken en hebben meer inzicht in verbetering van de dienstverlening. De data is real-time beschikbaar. Dit vergemakkelijkt het evalueren van de voortgang van kwaliteitsverbeteringen en het rapporteren richting het bestuur en de praktijken.”

⁠— Stan van Ooyen, Manager kwaliteit bij SAF/SOFA BV
     www.sofabv.nl