Klantencasus Service Apotheek

Over Service Apotheek

Service Apotheek is met ruim 400 apotheken de grootste formule voor zelfstandige apotheken in Nederland. De organisatie heeft een centraal kwaliteitsteam dat apothekers ondersteunt met onder meer kwaliteitsbeleid. De aangesloten zelfstandige apotheken moeten zich zo veel mogelijk kunnen richten op hun kerntaak: excellente farmaceutische zorg leveren.

Benchmarken werkt kwaliteitsbevorderend

“De software van eQuse maakt het kwaliteitsmanagement stukken gemakkelijker. Individuele medewerkers hebben snel inzicht, lopen niet meer met een dikke ordner onder de arm en regelen alles online. Belangrijke aspecten zijn het omgaan met klachten en het monitoren van klanttevredenheid. De apotheken kunnen hun prestaties vergelijken die van collega’s. Dit benchmarken bevordert de kwaliteit, want niemand wil onderdoen voor een ander.”

“De apotheken benchmarken hun prestaties met die van collega’s. Dit bevordert de kwaliteit, want niemand wil onderdoen voor een ander”

Een dynamische club

“Onze ervaringen met de software zijn heel positief, wat ook geldt voor het bedrijf erachter. eQuse is een dynamische club met korte lijnen en praktisch ingesteld. Men denkt echt actief mee over verdere ontwikkelingen en hoe wij als organisatie het systeem het best kunnen inzetten. eQuse werkt plezierig, adequaat en doelgericht.”

—  Marianne Schepers, Projectapotheker Kwaliteit Nederlandse Service Apotheek Beheer