Klantencasus Q-Lite

Over Q-Lite

Q-Liteis specialist en koploper op het gebied van ’screen messaging’. De door hun ontworpen displaysystemen worden onder meer gebruikt bij dynamisch verkeers management, voor digitale reclame-uitingen en in sportcomplexen.

Q-Lite verzorgt een volledig geïntegreerd productie- en installatieproces in o.a. de LED-technologie. Productontwikkeling, levering, service en onderhoud worden volledig in eigen hand gehouden. Ook bij het kwaliteitsbeleid vertrouwt Ledyears volledig op eigen kracht. De lange rij aan ISO-, VCA-, NEN- en CE-certificeringen toont aan dat zowel de producten als de processen bij Q-Lite voortdurend worden getest. Q-Lite is daarnaast een van de weinige bedrijven die het specifieke CE-NEN 12966 certificaat heeft voor het plaatsen van informatiesystemen langs het wegennet.

Kwaliteitshandboek: meer dan een stapel documenten

Het kwaliteitssysteem zelfstandig onderhouden zonder daarbij afhankelijk te zijn van externe adviesbureaus is geen eenvoudige klus en vergt bovendien commitment van alle betrokkenen. Met de transitie naar de nieuwe norm kwam Q-Lite daarnaast tot de conclusie dat het kwaliteitshandboek meer moest zijn dan een stapel beschrijvende documenten voor het behalen van een certificaat. Jacco Kerssens, technisch manager bij Q-Lite, licht dit toe.

“Toen ik betrokken werd bij het VGM-team, hebben we ons tot doel gesteld dat we het kwaliteitssysteem niet primair wilden inzetten om een certificaat te behalen maar dat we het wilden inrichten om onze eigen nadruk te kunnen leggen en de organisatie beter te laten draaien. Wij stonden dus voor de uitdaging om met alle betrokken afdelingen ons traditionele kwaliteitshandboek te veranderen in een activerend en toegankelijk managementsysteem dat beter aansloot bij de behoefte van de organisatie en medewerkers.”

Ledyears heeft van vier pakketten een demonstratie gehad en gekozen voor eQuse Indicate. “Andere pakketten waren groter van opzet, boden meer complexiteit en waren daarmee ook duurder”, licht Jacco toe, “maar alles wat wij nodig hadden, paste in eQuse. Met eQuse kon ik overzien waar ik moest beginnen en wat ik moest doen.”

“eQuse heeft ons enorm geholpen in het bereiken van onze doelstellingen om zelfstandig, gestructureerd en op onze eigen wijze het kwaliteitsbeleid te verbeteren”

eQuse vergroot de betrokkenheid bij het managementsysteem

Binnen eQuse is het kwaliteitshandboek ingericht en stap voor stap uitgebreid met een centrale kwaliteitskalender waarvan de interne auditplanning slechts een onderdeel is. De kalender bevat verder alle taken, maatregelen en werkzaamheden die te maken hebben met het verbeteren van de organisatie. Of deze items nu te maken hebben met onderhoud, prestatie-indicatoren, leveranciersbeoordelingen of revisie data van documenten.

Per (norm)onderdeel wordt de afhandeling bij de verantwoordelijke medewerker belegd zodat er altijd overzicht is van de status. Medewerkers ontvangen berichten en notificaties van onderwerpen die aandacht nodig hebben. “Alhoewel de terugkoppel-momenten in het proces van verbeterformulieren uitgebreider mag zijn, vergroot eQuse de betrokkenheid bij het managementsysteem”, aldus Jacco.

De echte meerwaarde van het kwaliteitssysteem

“eQuse heeft ons enorm geholpen in het bereiken van onze doelstellingen om zelfstandig, gestructureerd en op onze eigen wijze het kwaliteitsbeleid te verbeteren”, concludeert Jacco. “De service desk van eQuse helpt hierbij ook goed. Op het moment dat wij bellen met een probleem of vraag, wordt dit vrijwel direct opgepakt”.

“Het behalen en behouden van onze certificaten is weliswaar een mooi resultaat maar de echte meerwaarde van ons kwaliteitssysteem zit juist in de combinatie van certificeren met het intern effectiever samenwerken”.

- Jacco Kerssens
  Technisch manager Q-Lite