Klantencasus Meditta

Meditta is een bedrijf van, voor en door huisartsen. Ontstaan op initiatief van de bestaande regionale organisaties in de Westelijke Mijnstreek, Roermond en Weert. Door de krachten en de kennis te bundelen, waarborgt én verbetert Meditta de kwaliteit van de eerstelijnsgezondheidszorg. Meditta ondersteunt met praktische zaken, onderhandelingen met verzekeraars, scholing en medisch inhoudelijke aanpak.

Kwaliteit en verbetering van dienstverlening

“Huisartsen zijn veel tijd kwijt met het continue verbeteren van de dienstverlening. Dit vanwege de vele normen en richtlijnen waaraan de eerstelijnsgezondheidszorg moet voldoen, zoals NHG, ISO, NEN en HKZ. Het is niet wenselijk het certificerings- en accreditatieproces voor elke huisartspraktijk afzonderlijk te regelen. Immers, dit zorgt voor veel extra werk en onnodige risico’s.”

“eQuse Indicate biedt één toetsingskader met praktische handvatten én is klaar voor certificering en accreditatie”

Een integraal kwaliteitssysteem

“De oplossing lag in de inrichting van HaZo24 binnen de multi-site oplossing van eQuse. HaZo24 is het kwaliteitsmanagementsysteem voor 24 uurs huisartsen. Het systeem levert een integraal toetsingskader dat samenhang aanbrengt in alle normeringen voor de huisartspraktijken en huisartsenposten. HaZo24 integreert en vervangt alle andere normeringen zoals NHG, ISO en HKZ. De inrichting van HaZo24 binnen de multi-site oplossing van eQuse biedt huisartsenpraktijken een enorme verlichting. Centraal verzorgt Meditta dat elke huisartsenpraktijk en huisartsenpost binnen de juiste kwaliteitskaders werkt. We kunnen op afstand formulieren, protocollen en werkwijzen inrichten. We monitoren verbeterplannen, sturen bij en benchmarken vestigingen." 

Realtime inzicht in voortgang en verbeterplannen

“Medewerkers hebben overzichtelijk toegang tot alle relevante modules. Als kwaliteitscoördinator werk ik intensief samen met alle huisartspraktijken. Ons management heeft real-time inzicht in de voortgang en de status van verbeterplannen. Dankzij de multi-site oplossing doorlopen aangesloten praktijken niet meer elk jaar een eigen audit. HaZo24 biedt één toetsingskader met praktische handvatten en is klaar voor certificering en accreditatie. De kennisbank van HaZo24 en de ondersteuning van eQuse bij de inrichting zorgen voor een effectieve voorbereiding op de audit.”

Mariëlle Camps, kwaliteitscoördinator Meditta 
www.meditta.nl