Klantencasus Keroazie

Over Keroazie

Keroazie heeft 4 woonlocaties, 2 dagbestedingslocaties en biedt ambulante begeleiding in gemeente het Hogeland en gemeente Westerkwartier. Mensen met psychiatrische problematiek, een (lichte) verstandelijke beperking, een verslavingsachtergrond, niet aangeboren hersenletsel, een justitiële achtergrond (zonder beveiligingsniveau) en/of een combinatie van bovenstaande problematieken kunnen bij ons Keroazie terecht.

Door de verschillende contractpartners en financieringsstromen heeft Keroazie te maken met 3 kwaliteitskaders; het kwaliteitskader gehandicaptenzorg, het kwaliteitskader Centrum Gemeente Groningen en het kwaliteitskader forensische zorg.

Keroazie voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteem normen:

HKZ Norm Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg: 2015; Norm Algemeen Organisatiedeel rubrieken 4 t/m 9: 2015. Hiermee voldoet de instelling eveneens aan de eisen gesteld in de norm: ISO 9001:2015.

Een kwaliteitssysteem wat logisch aansluit bij de werkwijze

Keroazie beschikte oorspronkelijk over een rapportage systeem voor cliëntverslagen. In dit systeem was tegelijkertijd het kwaliteitsbeleid ondergebracht. Na een evaluatie bleek  het kwaliteitssysteem voor de medewerkers van Keroazie te weinig toegankelijk en onoverzichtelijk. Tevens paste het rapportagesysteem niet goed bij de veranderende kwaliteitsbeleid.

De organisatie heeft daarom gekozen om het kwaliteitsmanagementsysteem in een nieuwe vorm op te zetten. Hiervoor is de organisatie de samenwerking met Vos Advies adviseur Nina Holtkamp aangegaan. De inrichting realiseerden ze binnen het online systeem eQuse Indicate.

“De vorm van ons vorige kwaliteitssysteem was niet voor iedereen goed te volgen,” zegt Tiny Leemburg, kwaliteitscoördinator van Keroazie. “Daarom hebben we samen met Vos Advies een nieuwe vorm en structuur van ons kwaliteitssysteem opgezet die logischer aansluit bij onze werkwijze. De mappenstructuur binnen eQuse Indicate maakt informatie makkelijk toegankelijk en het systeem is overzichtelijk omdat het taken koppelt aan verantwoordelijken. En dat is precies wat we vanuit HKZ in de gaten willen houden,” voegt Tiny Leemberg toe.  

De mappenstructuur binnen eQuse Indicate maakt informatie makkelijk toegankelijk en het systeem is overzichtelijk omdat het taken koppelt aan verantwoordelijken.

- Tiny Leemburg, kwaliteitscoördinator Keroazie

Zelfstanding onderhouden van het systeem

Keroazie werkt en onderhoudt het kwaliteitssysteem nu zelfstandig. De adviseurs van Vos advies kijken periodiek mee en ondersteunen vooral nog bij de auditvoorbereiding en doen de nodige checks of Keroazie nog voldoet aan de HKZ eisen. Het accent van de samenwerking met Vos advies is verlegd naar periodieke begeleiding voor het bestuur van Keroazie. Recent zijn bijvoorbeeld adviezen uitgebracht voor de strategische doelstellingen om nu en in de toekomst informatieveiligheid een sterke invulling te geven en daarbinnen ook de benodigde aandacht te besteden aan de AVG.