Klantencasus Directe Zorg Nijmegen (DZN)

Over DZN

DZN biedt hulp aan jongvolwassenen die behoefte hebben aan transculturele zorg op maat. Hierbij kan gedacht worden aan begeleiding, persoonlijke verzorging en/of behandeling in een veilige woonomgeving. De samengestelde cultuur waar DZN zich op richt wordt gevormd uit verschillende culturele elementen, verschillende contexten, en is niet gekoppeld aan één bepaalde etnische achtergrond, beter bekend als de straat cultuur. Vanuit deze benadering bedient de organisatie momenteel ±25 cliënten met de ambitie om op korte termijn uit te breiden. Met de certificering voldoet DZN gedeeltelijk aan de visitatie eisen gesteld in het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (2017-2022). Daarnaast is het een spiegelmoment voor de organisatie om te kijken in hoeverre er blinde vlekken aanwezig zijn binnen de bedrijfsvoering.

Voldoen aan de (wettelijke) eisen

“DZN definieert kwaliteit als de mate waarin de dienst voldoet aan de (wettelijke) eisen en aan de (on)uitgesproken verwachtingen van belanghebbenden en de samenleving. Om hier aan tegemoet te komen werkt DZN continue aan het verbeteren van de dienstverlening volgens een gestructureerde PDCA cyclus. Om deze systematiek te borgen hebben wij als organisatie gezocht naar een kwaliteitssysteem waarbij er op verschillende manier informatie opgehaald en gedeeld kan worden en er sprake is van een interactie tussen de modules die bijdraagt aan de inzage in de kwaliteit.”

“Door het gebruik van eQuse hebben wij één software systeem binnen de organisatie waar de medewerkers gebruik van moeten maken!”

Een systeem voor de gehele organisatie

“De keuze voor eQuse Indicate is tot stand gekomen omdat het: modulaire is, makkelijk aan te passen aan onze behoeftes en beschikte over vereiste componenten beschikte waaronder een agenda, een VIM module en documenten beheer. Door het gebruik van eQuse hebben wij één software systeem binnen de organisatie waar de medewerkers gebruik van moeten maken. Ook hebben wij meer invloed op de invulling van de verschillende modules zoals bijvoorbeeld de VIM vragenlijst. Een ander voordeel is dat alle kwaliteitsdata in één systeem opgeslagen zit. Uit eindelijk heeft eQuse ook bijgedragen in het behalen van het HKZ certificaat Zorg & welzijn (2018). Mede door het kwaliteitsmanagementsysteem is het makkelijk aantoonbaar te maken hoe je aan alle normen voldoet.”

- Camille Parisius, Kwaliteits- en procesmanager, DZN