Betrouwbaar risicomanagement volgens HLS

Risicomanagement in eQuse Indicate is gebaseerd op High Level Structure (HLS). Daarmee is het kwaliteitsmanagementsoftware klaar voor de nieuwe ISO normen. HLS houdt in dat de opbouw van alle managementsysteemnormen identiek wordt. Dit maakt het makkelijker om diverse managementsystemen te integreren. 

De Module

Met de module Doelstellingen en Risico’s vertaald u de strategie van uw organisatie naar een set concrete doelstellingen. Per doelstelling is het vervolgens mogelijk om risico’s te definiëren welke het behalen van de  doelstelling(en) in de weg staan. Afhankelijk van de gevolgde risicostrategie werkt u een Bow-tie uit met maatregelen om oorzaken en gevolgen tegen te gaan dan wel te verminderen.

Wat zijn risico's?

Risico’s zijn verstoringen die het behalen van uw doelstellingen beïnvloeden. Negatief óf positief. Zoals een onverwachte groei van het aantal klanten. Bij het bepalen van een risico kunt u een risicostrategie opgeven. Kies uit:

  • Accepteren (accepteer dat dit risico zich kan voordoen);
  • Vermijden (verander de manier van werken of stop met bepaalde activiteiten);
  • Verminderen (neem maatregelen om de kans en de impact te verminderen);
  • Overdragen (zoals: verzekeren tegen brandschade. De financiële continuïteit van de organisatie komt dan bij brand niet in het geding).

De Bow-tie methode

Door het opstellen van een bow-tie schema komt u op gestructureerde wijze tot maatregelen om het risico te beheersen. U definieert de mogelijke oorzaken en gevolgen van het risico. Daarbij geeft u direct de kans aan dat een oorzaak optreedt (frequentie). Ook geeft u aan in hoeverre een oorzaak door de organisatie kan worden opgemerkt (detecteerbaarheid) en wat de schade (impact) van een gevolg kan zijn. Tot slot definieert u maatregelen om de oorzaken te voorkomen óf om de impact van een gevolg te beperken of te elimineren. Aan elke maatregel koppelt u een actief item, zoals een prestatie-indicator of een verbetermaatregel.

Risicoscore

Voor de risicoscore neemt de module steeds de meest dominante score uit de oorzaken en de gevolgen. Is een maatregel succesvol afgerond met een score ‘verminderd effect’? Dan berekent de module de nieuwe score automatisch. Als ‘eigenaar’ van een risico kunt u de risicoscore handmatig bepalen. Scoreverlagende verbetermaatregelen hebben dan geen invloed meer op de totaalscore.

Ook werk maken van de nieuwe norm met eQuse Indicate?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie