De module voor kwaliteitsregistraties

Krijgt uwdeorganisatie een melding of een klacht? Het is belangrijk dat deze wordt registreert en analyseert. Op basis daarvan kan de organisatie kwaliteitsverbeteringen invoeren. Het webbased kwaliteitsmanagementsysteem eQuse Indicate voorziet hierin.

Gemakkelijker analyseren

eQuse Indicate biedt passende modules voor diverse typen registraties. Zoals klachten, VIM/VIP-meldingen, complimenten en incidenten. Dat vergemakkelijkt het analyseren enorm. Met het oog op de gevoeligheid van informatie is er een scheiding tussen registreren en beoordelen/afhandelen. Een beoordeler verzorgt het beoordelen en afhandelen. Deze persoon is ook verantwoordelijk voor de veiligheid van de omgang met gevoelige informatie.

Een registratieflow opzetten

Voordat u een registratie kunt doen, zet u een registratieflow op. Deze bestaat in de basis uit een registratieformulier, een optioneel extra informatieformulier en een beoordelingsformulier. U stelt de formulieren naar eigen voorkeur samen. Het registratieformulier kunt u bijvoorbeeld ook extern toegankelijk maken. Zo kunnen zowel medewerkers als derden een klacht of een melding registeren.

Registraties analyseren

In eQuse Indicate kunt u als management vervolgens eenvoudig analyses uitvoeren. Met behulp van het filter verfijnt u de analyses verder naar eigen behoefte. U kunt de registraties ook exporteren. Handig als u in een andere softwareomgeving analyses wilt maken.

Ook aan de slag met meldingen en klachten?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie