eQuse Module: Documentbeheer

Hoe meer informatie u opslaat, hoe onoverzichtelijker. De module Bestanden biedt de oplossing. Hierin worden alle bestanden op één plek opgeslagen en beheerd in het kwaliteitsmanagementsysteem eQuse Indicate. Voortaan kunt u overal en altijd bij al uw bestanden, werkinstructies en overige kwaliteitsdocumentatie.

Alle documenten op één centrale plek beheren

In ons kwaliteitsmanagementsysteem heeft u de module documentbeheer die bedoeld is om op eenvoudige wijze een boomstructuur met documenten beschikbaar te stellen. De bestanden kunnen gemakkelijk opgeslagen worden binnen het systeem. Door de combinatie van toegangsrechten en de zoekfunctie zijn voor medewerkers alle relevante documenten snel vindbaar.

Alle documenten worden op één centrale plek beheerd en kunnen snel en eenvoudig worden toegevoegd, gewijzigd of van een revisieplanning worden voorzien.

Online previewen

In eQuse is het mogelijk om van documenten een voorbeeld weergave te tonen. Daarmee is het binnen eQuse mogelijk om Word-documenten, Excel-sheets of Powerpoint presentaties digitaal te bekijken. Afhankelijk van de instellingen die worden meegegeven, is het ook mogelijk deze te downloaden.

Versiebeheer

De workflow-manager van eQuse is ideaal om te bepalen hoe versies worden beheerd; door een revisieplanning kunnen documenten worden gecontroleerd, aangepast, goedgekeurd, gepubliceerd en kan een nieuwe revisie worden gepland. In de workflow wordt aangegeven wie welke taken heeft t.a.v. het document. In combinatie met de check dat medewerkers de documenten ook echt gelezen hebben, borgt de organisatie de actualiteit, correctheid en bekendheid van kritische documenten.