Zelfstanding aan de slag of met ondersteuning?

eQuse adviseert organisaties bij het vernieuwen, centraliseren en digitaliseren van hun kwaliteitsmanagementsysteem. Dit kan bijvoorbeeld in het kader van een ISO certificering of
een NHG praktijk accreditatie keurmerk.

The eQuse Way

eQuse adviseert organisaties bij het vernieuwen, centraliseren en digitaliseren van (kwaliteits)managementsystemen.

Hoewel eQuse niet zelf certificieert, begeleiden wij u wel bij de inrichting van uw kwaliteitssysteem bijvoorbeeld in het kader van een ISO of HKZ certificering. Dit kan ook een combinatie van verschillende normen zijn.

Gaat u met eQuse Indicate aan de slag? U kunt ervoor kiezen om dit helemaal zelfstandig te doen of met behulp van één van onze aangesloten partners. U kunt ook direct met begeleiding van eQuse de managementcyclus organiseren. Onze begeleiding is flexibel en u kunt dit beperken tot de onderdelen die u nodig heeft.

Centrale aansturing

eQuse begeleidt naast zelfstandige klinieken ook (regionaal) samenwerkende organisaties, dit kunnen zowel kleinschalige als grootschalige groepen zijn.  Bij deze vorm van consultancy verschuift het accent meer naar de mogelijkheden van centrale aansturing, multi-site certificeren en formule management.